STRONA GŁÓWNA > STATUS PRAWNY

Międzynarodowe Targi Poznańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000202703

Kapitał zakładowy - 288 348 000,00 zł

[ Wstecz ]
Opracował:
Zmienił:
Ostatnia aktualizacja:

Barbara Kalka
22-06-2020
Drukuj