Organizator:

STATUS PRAWNY

Międzynarodowe Targi Poznańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000202703

Kapitał zakładowy - 352 666 000,00 zł

 

stan na: 18.11.2021 r.

 

 

Zmienił:
Ostatnia aktualizacja:
Barbara Kalka
19-11-2021