Organizator:

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem działania Spółki jest działalność usługowa, wytwórcza i handlowa, prowadzona samodzielnie lub wspólnie bądź w kooperacji z innymi osobami albo w formie pośrednictwa, w obrocie krajowym i zagranicznym, a w szczególności:

  1. organizowanie i prowadzenie targów, wystaw, giełd, pokazów, konferencji, sympozjów, odczytów, szkoleń, instruktaży i świadczenie wszelkich usług związanych z promocją, reklamą lub przekazem informacji handlowych, ekonomicznych i technicznych w kraju lub za granicą, w tym prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej i filmowej;
  2. prowadzenie doradztwa handlowego, ekonomicznego, prawnego oraz świadczenie usług w zakresie tłumaczeń z języków obcych i na języki obce;
  3. prowadzenie działalności importowo - eksportowej, świadczenie usług agencyjnych, przedstawicielskich, spedycyjnych i transportowych;
  4. prowadzenie składów celnych i konsygnacyjnych;
  5. prowadzenie działalności handlowej i usługowej w zakresie turystyki, rekreacji, hotelarstwa i gastronomii;
  6. prowadzenie innej działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem potencjału Spółki na cele inne niż ekspozycyjne oraz budowa i wyposażenie stoisk ekspozycyjnych w kraju i za granicą dla kontrahentów krajowych i zagranicznych.

 

 

 

 

Zmienił:
Ostatnia aktualizacja:
Barbara Kalka
01-02-2020