Organizator:

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE

Zgromadzenie Wspólników: 

Miasto Poznań

Województwo Wielkopolskie

 

Rada Nadzorcza:

Marian Gorynia Przewodniczący
Bartosz Guss Wiceprzewodniczący
Lidia Pruss Sekretarz
Bartosz Dworzański  
Stanisław Kiżewski  
Zbigniew Krasiński  
Anna Ratajska  
Jędrzej Solarski  

Zarząd:

Tomasz Kobierski Prezes Zarządu
Filip Bittner Wiceprezes Zarządu
Elżbieta Roeske Wiceprezes Zarządu

Prokurent:

Wiesław Pernak

 

 

stan na: 3.10.2022 r.

 

 

 

 

Zmienił:
Ostatnia aktualizacja:
Barbara Kalka
3-10-2022