Organizator:

MAJĄTEK

Majątek, którym dysponuje Spółka na dzień 31 grudnia 2022 r., wynosi 745 825 270,63 zł.

 

 

 

zmienił:
ostatnia aktualizacja:
Barbara Kalka
09-03-2023