Organizator:

MAJĄTEK

Majątek, którym dysponuje Spółka na dzień 31 grudnia 2021 r., wynosi 702 211 718,17 zł.

 

 

 

zmienił:
ostatnia aktualizacja:
Barbara Kalka
20-04-2022