Organizator:

Instrukcja korzystania z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Podstawa prawna tworzenia BIP:
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o. jest dostępny na stronie internetowej po adresem http://bip.mtp.pl

Stronę obsługuje się w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi zasadami obsługi stron internetowych.

Informacje publiczne zawarte w Biuletynie udostępnione są według menu przedmiotowego umieszczonego po lewej stronie ekranu, obejmującego następujące kategorie:
- Status Prawny,
- Przedmiot Działalności,
- Organizacja,
- Organy i Osoby Sprawujące Funkcje,
- Struktura Własnościowa,
- Majątek.

Po lewej stronie ekranu poniżej menu przedmiotowego znajduje się odnośnik do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl), redagowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W dolnej części ekranu dostępne są zakładki z następującą zawartością:
- Redakcja - kontakt do zespołu redakcyjnego Biuletynu,
- Instrukcja korzystania z BIP - niniejszy tekst.

 

 

 

 

Zmienił:
Ostatnia aktualizacja:
Barbara Kalka
14-12-2023