STRONA GŁÓWNA > ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE
Zgromadzenie Wspólników:

Miasto Poznań

Rada Nadzorcza:

Marian Gorynia

Bartosz Guss

Lidia Pruss

Bartosz Dworzański

Stanisław Kiżewski

Anna Ratajska

Jędrzej Solarski

 

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Sekretarz

Zarząd:

Tomasz Kobierski

Filip Bittner

Elżbieta Roeske

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Prokurent:

Wiesław Pernak

 

 

 

stan na: 2.10.2020 r.
[ Wstecz ]
Opracował:
Zmienił:
Ostatnia aktualizacja:

Barbara Kalka
08-12-2020
Drukuj