STRONA GŁÓWNA > MAJĄTEK

Majątek, którym dysponuje Spółka na dzień 31 grudnia 2019 r., wynosi 565 514 266,07 zł.

[ Wstecz ]
Opracował:
Zmienił:
Ostatnia aktualizacja:

Barbara Kalka
06-04-2020
Drukuj