STRONA GŁÓWNA > ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE
Zgromadzenie Wspólników:

Miasto Poznań

Rada Nadzorcza:

Marian Gorynia

Jacek Jaśkowiak

Bartosz Dworzański

Stanisław Kiżewski

Tomasz Lewandowski

Lidia Pruss

Krzysztof Żyto

Przewodniczący

WiceprzewodniczącyZarząd:

Przemysław Trawa

Tomasz Kobierski

Elżbieta Roeske

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Prokurent:

Wiesław Pernak

 

 

 

stan na: 9.06.2018 r.
[ Wstecz ]
Opracował:
Zmienił:
Ostatnia aktualizacja:

Lidia Mikołajczak
13-06-2018
Drukuj