STRONA GŁÓWNA > ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE
Zgromadzenie Wspólników:

Miasto Poznań

Rada Nadzorcza:

Marian Gorynia

Jacek Jaśkowiak

Lidia Pruss

Bartosz Dworzański

Bartosz Guss

Stanisław Kiżewski

Tomasz Lewandowski

Krzysztof Żyto

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Sekretarz

Zarząd:

Przemysław Trawa

Tomasz Kobierski

Elżbieta Roeske

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Prokurent:

Wiesław Pernak

 

 

 

stan na: 16.12.2018 r.
[ Wstecz ]
Opracował:
Zmienił:
Ostatnia aktualizacja:

Lidia Mikołajczak
18-12-2018
Drukuj