STRONA GŁÓWNA > ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE
Zgromadzenie Wspólników:

Miasto Poznań

Rada Nadzorcza:

Marian Gorynia

Jacek Jaśkowiak

Grażyna Biela

Tomasz Lewandowski

Paweł Kołkiewicz

Krzysztof Żyto

Tomasz Mikszo

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Sekretarz

Zarząd:

Przemysław Trawa

Tomasz Kobierski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Prokurent:

Wiesław Pernak

 

 

 

stan na: 27.10.2017 r.
[ Wstecz ]
Opracował:
Zmienił:
Ostatnia aktualizacja:

Lidia Mikołajczak
03-11-2017
Drukuj