STRONA GŁÓWNA > MAJĄTEK

Majątek, którym dysponuje Spółka na dzień 31 grudnia 2017 r., wynosi 551.498.362,01 zł.

[ Wstecz ]
Opracował:
Zmienił:
Ostatnia aktualizacja:

Roma Skrzypczak
07-11-2018
Drukuj