STRONA GŁÓWNA > MAJĄTEK

Majątek, którym dysponuje Spółka na dzień 31 grudnia 2016 r., wynosi 555.012.566,77 zł.

[ Wstecz ]
Opracował:
Zmienił:
Ostatnia aktualizacja:

Lidia Mikołajczak
06-06-2017
Drukuj